Haber

Doktorlardan Fahrettin Koca’ya 6 talepli çağrı

Başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere yüze yakın meslek kuruluşu, ‘Meslek özgürlüğü ve serbest meslek hakkı için hekimlerin büyük buluşması’ sloganıyla bugün Kadıköy İskele’de bir araya geldi. 81 ilden doktorlar ‘Mesleki bağımsızlığımızdan ve serbest meslek hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz’ pankartları taşıyordu. Hekimler, Sağlık Bakanlığı’nın 6 Ekim 2022’de yaptığı yönetmelik değişikliği ile doktorların mesleki bağımsızlığına ve kendi mesleğini icra etme hakkına yönelik bir akım yaşandığını belirterek tepki gösterdi.

“PATAN SAĞLIK BAKANI İSTEMİYORUZ”

Beyaz önlüklü doktorlar, ‘Hekim emeği değersizleştirilemez, kendi hesabına çalışma hakkı müzakere edilemez, muayeneme dokunma’ yazılı pankartlarla sık sık ‘Patron Sağlık Bakanını istemiyoruz’ sloganları attı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan yaptığı konuşmada, “Bugün çok güzel bir dayanışma örneğini verdik. İstanbul Tabip Odası adına burada bulunan herkese farklı bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Son yirmi yılda sağlıkta dönüşüm adı altında doktorların çalışma koşulları ve halkımızın sağlığa erişimi giderek zorlaştı. Doktorlar devlet hastanelerinde performans baskısı altında, özel hastanelerde ise farklı zorluklar altında çalışmaya zorlandılar. Uzun süredir kamu hastanelerine verilen 5 dakikalık randevular nedeniyle halkımız doktora ulaşamadı” dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Özel hastaneler ekonomik nedenlerle sıkıntıya girdi. Bunun sonucunda sağlıkta şiddet ve doktor göçü görülmedik boyutlara ulaştı. 2022’de 2600’den fazla, yani yeni mezun her altı doktordan biri talepte bulundu. yurt dışına gitmek için gerekli evraklar.Bu arada ‘geri kalan’ diyeceğim doktor, yani şiddetten kurtulup göç etmeyenlere hangi sebeple hizmet edilsin demiyorum tek kelimeyle biliyoruz ki 2010 ve 2019 dönemlerindeki fiziki koşulları gerekçe göstererek ortaya koyduğu baskıyı farklı bir boyuta taşıyor. Meslek grubunun bağımsız çalışması.Sıradan demokratik şartlar altında insanlar yeni haklar elde etmek için çalışırken biz elimizden alınan bir hakkı maalesef vermemeye çalışıyoruz.Gücünü almış bir mesleğin mensubuyuz.Oysa ayakta olduğumuz sürece örgütlü ve dimdik, hiçbir güç bağımsız çalışma hakkımızı kısıtlamaya cesaret edemeyecek. Bu inanç ve güvenle hepinize saygılarımı sunuyorum.”

‘DOKTORLAR HASTA TEDAVİSİNİ KESMEK ZORUNDA KALACAK’

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, 6 Ocak’ta yayınlanan müdürlüğe göre, 7 Ocak 2023 tarihinden itibaren serbest meslek hakkını kullanan doktorların, hastalığı olmadığı takdirde hastalarının tedavisine ara vermek zorunda kalacaklarını söyledi. özel sağlık kuruluşları ile sözleşmeler.

Çok az doktorun bu kurumlarla sözleşme yapabildiğine işaret eden Kılıç, “Bu nedenle açtığımız davalar ve yürütülen faaliyetlerden yola çıkarak 7 Ocak 2023 tarihinde yeniden yönetmelik değişikliğine gidildi.

Buna göre, tüm hekimler için tek bir hastane ile yıllık sözleşme yapma zorunluluğu korunmuş ve il sağlık müdürlüklerinin izni ile sözleşmesiz hastanelerde sadece belirli koşullarda ameliyat yapılmasına izin verilmiştir. Halen muayenehanesi olan doktorlar ile 60 yaş üstü doktorlar için özel hastane ve tıp merkezlerinin toplam ekip sayısı kısıtlaması olan yüzde 15’lik kota kaldırılmış gibi gösterilmek istense de, Halihazırda pratiği olanlar için branş bazında takım hekimi sayısındaki kısıtlama devam etmekte olup, az sayıda takım halen mevcuttur. Doktor sözleşme yapabilecek. 60 yaş üstü doktorlar için branşta belli kadro kısıtlamalarının olması şartı lafzın konusu değil. Yeni muayenehane açacak 60 yaş altı doktorlar için 6 Ekim Yönetmeliğindeki tüm kısıtlamalar devam ediyor. Öte yandan sözleşme yapabilen azınlıktaki sağlık grubuna özel hastaneler tarafından ağır şartlar dayatılıyor ve adeta kölelik dayatılıyor. Bu saldırı sadece serbest meslek sahibi olma hakkını kullanan doktorlara değil, tıp mesleğini tercih eden/edecek olan tüm hekimlere ve tıp öğrencilerine yöneliktir. Yüzyıllardır hekimlik ve doktorluk mesleğinin en doğal hakkı olan serbest meslek hakkı, sağlık sermayesinin talebi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından gasp edilmiştir. 7 Ocak 2023 tarihli Yönetmelik, yeni açılan uygulamalar doğrultusunda daha da zorlaşacak düzenlemeler öngörerek bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Dün yapılan düzenleme ile halihazırda kendi muayenehanesi olan hekimler ile 60 yaş üstü hekimlerin tek bir yerde ekip kısıtlamasından muaf tutulduğu, belli ameliyatların her yerde yapılabileceğinin bilinmesini isteriz. belirli şartlar ve olay bazında sağlık müdürlüğüne izin verilebilmesi hak ihlallerini ortadan kaldırmamıştır. Bu düzenlemelerin sadece doktorların haklarının değil, halkımızın ve hastalarımızın doktorlarını ve sağlık kurumlarını özgürce seçme haklarının da bir yansıması olduğunun bir kez daha bilinmesini isteriz.”

‘HEKİM SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ’

Kılıç, “20 yıldır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı, hekimlerin mesleki bağımsızlığını hedef alırken, ağırlıklı olarak halkın sağlık hakkına saldırmıştır” diyen Dr. sağlık sermayesinin çıkarlarını gözeten program hem vatandaşlarımız hem de doktorlarımız açısından olumsuz sonuçlara yol açmıştır.

İktidarın bağımsız çalışan doktorlara yönelik son saldırısı olan bu düzenlemelerle, uluslararası sermayeyle bütünleşmiş özel ‘zincir’ hastanelerin sahibi olan müteahhitlerin, karadelik haline gelmiş şehir hastanelerinin çıkarları korunuyor. Ancak kamu yararını gözetmesi gereken Sağlık Bakanlığı, sağlık sermayesinin rehberliğinde doktorların mesleki bağımsızlığına ve serbest meslek hakkına saldırmak yerine hastaların ve doktorların haklarını korumalıdır. Aynı zamanda bir özel hastaneler zincirinin eski sahibi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı 18 Ekim’de Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı önünde yaptığımız basın açıklamalarında uyardık ama bizi duymadı; 27 Aralık’ta sahibi olduğu Medipol Hastanesi önünde kendisini uyarmak istedik ama bu kez biz doktorlar güvenlik güçlerinin ağır baskılarına maruz kaldık ve basın açıklaması yapmamız engellendi. Anayasal hak. Bugün burada bulunan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İhtisas Dernekleri Koordinasyon Kurulu, ihtisas dernekleri ve diğer dernekler olarak meslektaşlarımız, çalışanlarımız, hastalarımız ve kamuoyu ile birlikte en temel hak olan hekimlik mesleğini tüm hekimlerin bağımsız uygulama hakkı ve hastalarımızın doktor seçme özgürlüğüdür. Elimizden geldiğince savunacağımızı bir kez daha yineliyoruz.”

İSTEKLER…

Kadıköy’den Sağlık Bakanlığı’na hitaben taleplerini şöyle sıraladı:

-Hastaların doktor ve sağlık kuruluşunu seçme ve orada tedavi olma haklarının kısıtlanması

– Serbest doktorların özel hastanelerde ameliyat ve teşebbüste bulunmasının engellenmesi

– Anayasal haklarımıza ve Rekabet Kanunu’na karşı çıkmak

– Hekimleri mesleki bağımsızlıklarından ve serbest meslek hakkından yoksun bırakmak

Sağlık alanında nitelikli işgücü göçüne neden olacak olanlar

-6 Ekim ve 7 Ocak Yönetmeliklerinde yapılan ve Anayasaya, kanunlara ve hukukun temel unsurlarına aykırı, kamu yararı taşımayan değişiklikler derhal geri çekilmelidir.

‘FİLTRELENMEYEN ZİHİN YOK’

Türk Tabipleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Dünyada bizim gibi bir Sağlık Bakanı yok. Çünkü bakan özel bir hastaneler zincirinin sahibi ve sağlık bakanı olup aynı zamanda Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği yönetim kurulunda yer alan dünyadaki tek örnek. Bir yandan özel hastane işvereni olup, özel hastanelerin kar etmesi için çalışırken, diğer yandan kamu hastanelerini kamu-özel ortaklığında özel hastanelere dönüştürmeye çalışmaktadır. Bir yandan kendi özel hastanesinde bir hasta bir gün ve en az yarım saat muayene edilirken, diğer yandan bakanlığa bağlı hastanelerde hasta olan vatandaşlar aylar sonra 5 dakika muayene olmak için randevu alıyor. Bir yandan kamudan ayrılan 13 bin hekime 6-7 bin ekip açmakla övünürken, diğer yandan özel hastane ve tıp merkezlerinin ortasında doktor ekiplerini satışa çıkaran borsa oluşturdu. milyonlarca lira için. Bir yandan halkın içinde bile hastaların istediği doktoru seçme hakkına sahip olduğunu söylerken, diğer yandan hastaların özel muayenesi olan doktor tarafından hastaların muayene edilmemesi için her şeyi yaptığını söyledi. Bir yandan kamu-özel sektör ortaklıklarına ve özel hastanelere tüm kapıları açarak kamuyu baltalamakta, diğer yandan doktorların yüzyıllardır süregelen serbest meslek hakkını gasp ederek geri dönmeye zorlamaktadır. ucuz işgücü ile özel hastane işverenlerine veya kamuya.

Kanunlar bir ihtiyaca göre düzenlenir. Yönetimin düzenleme yapma niyetinin açık, makul ve ölçülü olması beklenmektedir. Herhangi bir süzgeçten geçirilmeden yayınlanan bu düzenlemenin, doktorların serbest meslek haklarını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığı çok açıktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler